Spoed 0594 513 203

Schaap en geit

<< Keer terug naar de overzichtspagina

Schapen en geiten zijn (net als runderen) herkauwers, maar zijn hier niet mee te vergelijken. Schapen en geiten hebben hun eigen ziekten en aandoeningen die een eigen aanpak vergen. Veel problemen zijn koppel-gerelateerd. Dat houdt in dat het bij het optreden van een ziekte vaak niet bij een enkel dier zal blijven.

 

U kunt met uw dier bij ons terecht voor:

 

Een aantal ziekten kunnen voorkomen worden door bijv. gericht te vaccineren. Denk hierbij aan de bescherming tegen bloedziekte, rotkreupel, zomerlongontsteking of Q-koorts. Dit voorkomt onnodige ziekte en sterfte. Tegen Schmallenberg is nog geen entstof beschikbaar.

 

Bloedziekte
lammeren beschermen tegen bloedziekte kan door de lammeren te laten enten. Dit kan vanaf een leeftijd van 8 tot 12 weken. Een meer gebruikte methode is om de ooien te enten voordat het lammerseizoen begint. Vaccineren gebeurt dan tussen de 8 - 2 weken voor het aflammeren.

 

Rotkreupel
Enten tegen rotkreupel kan vanaf een leeftijd van 3 maanden. Voldoende bescherming ontstaat als de dieren tweemaal geënt worden met 6 weken tussentijd. Op probleembedrijven passen we een schema toe. Hierbij vaccineren we de koppel in combinatie met bekappen - voetbad - en behandeling met antibiotica.

 

Q-koorts
In het geval van zoönose (ziekten die van dier op mens overgaan) beschermt een enting niet alleen uw dieren. De kans dat u zelf of bezoekers op uw erf ziek worden, wordt fors lager. Een aantal bedrijven met schapen en/of geiten zijn verplicht om hun dieren te laten enten tegen Q-koorts. Het gaat om bedrijven waar meer contact is tussen mens en dier. Dit zijn zorgboerderijen, kinderboerderijen, dierentuinen/dierenparken, locaties waar lammetjes-aaidagen worden gehouden en natuurgebieden met rondtrekkende kuddes. Behoren uw dieren niet tot deze groepen, maar wilt u ze wel beschermen tegen Q-koorts, dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken.

Wormen veroorzaken schade, zoals verminderde groei of zelfs vermageren. Een enkele wormsoort heeft een zeer snel verloop en kan de dood veroorzaken als er niet snel wordt ingegrepen (rode lebmaagworm). Hebt u twijfel over de infectiedruk van wormen in uw veestapel? Breng dan wat (verse!) mest langs voor onderzoek en u krijgt wormadvies op maat.

Schapen of geiten kunnen echografisch onderzocht worden op dracht of schijndracht. Het scannen van een ooi of geit gaat via de lies. Meestal is binnen vijf seconden het resultaat bekend. Voordeel hiervan is dat niet drachtige dieren eventueel eerder afgevoerd kunnen worden, of zodat gepast voeren of behandelen mogelijk is.

Geiten lammeren worden onder verdoving onthoornd. Wacht hier niet te lang mee, geiten lammeren kunnen het best onthoornd worden rond de eerste levensweek. U kunt met een enkel lam naar de praktijk komen, voor grotere koppels (zoals op bedrijven met melkgeiten) komen we op locatie.

 

Kom langs en informeer bij de balie. Of bel voor een afspraak naar 0594 513 203